niedziela, 29 marca 2015

ESBC, EBC, Eurosystem.

Władza monetarna w Unii Europejskiej to skomplikowana struktura. Z łatwością można się pogubić w gąszczu pojęć, terminów i struktur. Spróbujemy przeanalizować jak działa Europejski Bank Centralny i w jaki sposób oddziałuje na kraje członkowskie Unii Europejskiej i strefy euro.

piątek, 20 marca 2015

Czy quantitative easing rozwarstwia społeczeństwo?

16 marca 2015 Europejski Bank Centralny rozpoczął kolejną falę luzowania ilościowego (ang. quantitative easing) wzmacniając tym samym niestandardową część swojej polityki monetarnej w strefie euro. Program zakłada zwiększenie przez EBC wartości bezwarunkowego skupu aktywów do ok. 60 mld EUR miesięcznie. Prezes EBC, Mario Draghi, stwierdził że celem banku jest wykorzystania 1 bln EUR do września 2016. Bank nie wyklucza jednak przedłużenia skupu. Lista aktywów zakwalifikowanych do programu obejmuje instrumenty dłużne krajów i agencji strefy euro oraz instytucji europejskich.