niedziela, 19 kwietnia 2015

Optymalne obszary walutowe

W latach sześćdziesiątych XX wieku powstały zręby teorii optymalnych obszarów walutowych (optimum currency area). Za ojca teorii uważany jest R. Mundell, który w swoim artykule A Theory of Optimum Currency Areas (1961) rozważał kryteria, jakie powinien spełnić dany obszar, aby mógł osiągać korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty.