sobota, 27 czerwca 2015

Źródła greckiego kryzysu

Głęboka recesja, drastyczny wzrost bezrobocia, olbrzymi dług publiczny i permanentny kryzys polityczny to charakterystyka pasująca do Grecji od kilku lat. Czy w 2001 roku mogliśmy spodziewać się takiego rozwoju wypadków, gdy Grecja przystępowała do elitarnego klubu państw - strefy euro? W jakim stopniu przyjęcie wspólnej waluty doprowadziło do obecnej sytuacji? Spróbujmy prześledzić źródła greckiego kryzysu.

niedziela, 7 czerwca 2015

Pakt Stabilności i Wzrostu

Kryteria konwergencji ze strefą euro dotyczą krajów przystępujących do unii walutowej. Wspomnieliśmy, że ich celem jest zachowanie stabilności strefy walutowej i zabezpieczenia interesów wszystkich członków. Dlatego istotne jest, żeby uczestnicy unii walutowej spełniali te kryteria nie tylko w momencie przystępowania ale trwale, przez cały czas. Aby to zagwarantować spełnienie kryterium fiskalnego, powołano Pakt Stabilności i Wzrostu (The Stability and Growth Pact).