wtorek, 4 sierpnia 2015

Keynes znał receptę na kryzys strefy euro

Mechanizmy unii Gospodarczej i walutowej stworzonej w Europie mają tendencję do kreowania ekonomicznych nierównowag pomiędzy krajami. Ich narastanie może doprowadzić do rozpadu wspólnej waluty. Czy to możliwe, że rozwiązanie wielu problemów strefy euro zostało zaprezentowane siedemdziesiąt lat temu przez Johna Maynarda Keynesa?