sobota, 30 maja 2015

Kryteria konwergencji ze strefą euro

Z przekonania o potrzebie spójności wewnątrz europejskiej unii monetarnej, w Traktacie z Maastricht ustanowiono kryteria konwergencji nominalnej (nazywane także kryteriami zbieżności lub kryteriami z Maastricht). Są to warunki konieczne do spełnienia przez kraje aspirujące do dołączenia do strefy euro. W zamierzeniu kryteria te miały odzwierciedlać w syntetyczny sposób konwergencję realną - to znaczy spełnienie przez dany kraj kryteriów optymalnego obszaru walutowego ze strefą euro. Zakłada się, że kraj spełniający te warunki będzie w stanie funkcjonować bez zakłóceń w strefie euro, gdzie istnieją istotne ograniczenia w prowadzeniu samodzielnej polityki gospodarczej. Ponadto warunki mają zapewnić, że strefa euro nie ucierpi na przyjęciu nowego członka.

piątek, 1 maja 2015

Strefa euro a optymalne obszary walutowe

W poprzednim wpisie krótko opisaliśmy rozwój teorii optymalnych obszarów walutowych. Czas zastanowić się czy strefa euro spełnia kryteria optymalności.