wtorek, 28 lipca 2015

Raport pięciu przewodniczących

Raport pięciu przewodniczących na temat wzmocnienia Unii Gospodarczej i Walutowej został opublikowany kilka tygodniu temu, ale nie wzbudził szerokiego zainteresowania w mediach. A szkoda, bo warto pochylić się nad sugestiami przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean Claude'a-Juncknera, przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, przewodniczącego Eurogrupy, Jeroena Dijsselbloema, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza.

W swoim raporcie przedstawiają plan pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie rozłożony na najbliższe dziesięć lat (do 2025 roku). Proponują konkretne działania, które powinny doprowadzić do głębszej integracji i lepszego funkcjonowania strefy euro. Co ciekawe, zawiera punkty, co do których w zasadzie wszyscy zgadzają się, że są konieczne tudzież takie, których implementacja się rozpoczęła, ale także ambitne propozycje wymagające poważnych zmian traktatowych i wybiegające w raczej odległą przyszłość. Do tych drugich należą między innymi utworzenie organu fiskalnego całej Eurogrupy czy odrębnego parlamentu strefy euro.

Plan zawiera działania podzielone na trzy (a w zasadzie tylko dwa) etapy, z których pierwszy miałby być realizowany już od 1 lipca 2015 roku.

Etap 1: Pogłębienie przez działanie (1.07.2015-30.06.2017)
 • stworzenie organów ds konkurencyjności w ramach strefy euro
 • skuteczniejsze działanie procedury nierównowag ekonomicznych
 • większy nacisk na zatrudnienie i efekty społeczne
 • ściślejsza współpraca w ramach Semestru Europejskiego, stworzenie dodatkowego etapu poświęconego całości strefy euro, wzmocnienie kontroli procedury przez Parlament Europejski
 • zakończenie tworzenia unii bankowej
 • zapoczątkowanie unii rynków kapitałowych
 • wzmocnienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
 • stworzenie Europejskiej Rady Budżetowej
 • większa współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi
 • wzmocnienie funkcji przewodniczącego Eurogrupy
 • konsolidacja zewnętrznej reprezentacji strefy euro
 • implementacja w prawie unijnym postanowień paktu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, paktu euro plus, umowy o unii bankowej
Etap 2: Dokończenie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej
 • sformalizowanie procesu konwergencji
 • utworzenie mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej
 • implementacja w prawie unijnym postanowień o Europejskim Mechanizmie Stabilności
 • utworzenie organu skarbowego strefy euro
Etap 3: Ostatni etap (najpóźniej do 2025 roku)
 • po wprowadzeniu wszystkich działań Unia Gospodarcza i Walutowa jest stabilnym i prężnym organizmem gospodarczym

Z dużym prawdopodobieństwem, raport pięciu przewodniczących zostanie wrzucony do szuflady i zapomniany, jak zresztą wiele innych raportów produkowanych w Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że coraz częściej już nie tylko ekonomiści, ale także politycy mówią o konieczności przeprowadzenia gruntownych reform strefy euro. To dobry prognostyk na przyszłość i potwierdzenie, że idea europejskiej unii walutowej wciąż żyje.

Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/index_en.htm
Informacja prasowa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_en.htm
Materiały są dostępne także w języku polskim.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza